måndag 29 september 2008

Nu ser vi slutet på geografimomentet!

Båda sjuorna har prov fredagen den 3/10. Växthuseffekten samt repetition av får avsluta det geografimoment som vi arbetat med sedan terminen började.

Så lycka till allihop, gör nu ert bästa så ser vi fram emot nya utmaningar på SO:n!

söndag 28 september 2008

NO-salen blir full av liv

Nu när 7B har fått börja använda NO-salen istället för att experimentera i klassrummet kan de äntligen börja tänja på gränserna för vad som är möjligt inom detta breda ämne.


I förra veckan fick de tillsammans med sin NO-lärare Maria testa på att göra olika lösningar. Alla elever tog det med ro och experimenterade i sin egen takt och med nyfikenheten (och Maria) som guide.


Fortsätter eleverna att visa det ansvar som krävs i en NO-sal kommer den knappast att bli något som är främmande för dem i framtiden. Det märks att de tycker att det är spännande och det finns knappast något bättre sätt att lära sig på än att faktiskt få göra experimenten själv.

torsdag 25 september 2008

Böcker och geografiförhör!

Vi är stolta över våra klasser så här i slutet på vecka 39. Varför? Jo veckans utflykt till stadsbiblioteket sköttes med bravur av båda klasserna. Det var en fröjd att se ambitionen på stadens största bibliotek och hur bra alla försökte lösa uppgifterna.


Ett geografiförhör har också stått på agendan under den här veckan och när snittet räknats ut av klassföreståndarna var de mer än nöjda. Så till eleverna: Fortsätt på det här spåret!

Från torsdag till söndag den här veckan så är det bokmässa i Göteborg, och där deltar naturligtvis även Römosseskolan . I skolans monster kan man få bra tips på böcker samt tävla och vinna en kamera (gäller ej de med anknytning till skolan).

söndag 14 september 2008

Hur målar man en bild av en teori?

När det har varit en längre genomgång om något brukar vi några lektioner efteråt alltid göra några instuderingsfrågor för att på så sätt kolla av hur eleverna har förstått det som vi har diskuterat och gått igenom under tidigare lektioner.

Som en avslutningsuppgift på några sådana instuderingsfrågor om Big Bang-teorin fick eleverna rita en bild utifrån själva teorin. De fick sedan rösta mellan alla de 15 bilderna och ta fram en vinnare. Det verkar visst som att Bilal har lite extra flyt den här veckan för han blev faktiskt vinnaren även den här gången. Så än en gång, grattis Bilal!


Bilals bild av Big Bang.lördag 13 september 2008

Livskunskap

Den så kallade mentorstimmen har efter några diskussioner både bland kollegor och med elever börjat att ta form. I sjuan kommer vi att använda oss av livskunskap som utgångspunkt, och här är några av de begrepp som eleverna spontant associerade med just ordet livskunskap under fredagens lektion med sin mentor Victoria:Eleverna fick försöka komma på så många ord som möjligt som de kom att tänka på när de hörde ordet "livskunskap". När de insett att det faktiskt inte fanns några ord som var fel kunde vi allihop utgå från att det här ämnet är något som är väldigt brett och stort. Vi berättade lite om hur vi hade tänkt oss att det kunde komma att se ut under läsåret och att vi nu är två lärare under den här timmen, vilket innebär att vi kommer att kunna dela in klassen i mindre grupper för att på så sätt få ännu bättre diskussioner samt testa nya klasskonstellationer.

Mattemani!

Under inskolningsveckan hade 7B en matematikuppgift som innebar att de utifrån matematikmålen för årskurs fyra skulle utforma ett prov. Jag lovade att jag skulle publicera det prov som jag ansåg vara bland de bättre både innehållsmässigt som utseendemässigt här på bloggen. Det har dröjt ett tag för mig att lyckas med bragden att faktiskt lägga upp det och elevernas tålamod har verkligen prövats då de har tjatat på mig dag ut och dag in att jag de vill se vilket prov som skulle bli publicerat. Nu är väntan i alla fall över och den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge, eller hur?

Uppgift: Skapa ett matematikprov utifrån årskurs 4:as kursmål.
Syfte: Tolka mål och att sätta sig in i både en lärares och yngre elevers situation.
Skapare av det publicerade provet: Bilal HamzaKlicka på matematikprovsbilderna för att se dem i ett större format.

Grattis, Bilal! Bra jobbat! :)

måndag 8 september 2008

Hur kom vår planet till?

Idag hade vi den andra lektionen om hur vår planet kom till. På den första lektionen pratade och diskuterade vi ganska allmänt om vad vi visste och vad vi trodde på samt att alla elever fick i uppgift att till idag ha skrivit ned och motiverat hur de tror att allting kom till.

De flesta hade redan tidigare hört talas om den vetenskapliga teorin Big Bang, eller som vi valde att kalla den, Den stora smällen. Vi gick igenom vad teorin utgår ifrån och hur man har kommit fram till de bevis som för den. Vi försökte se det ur forskarnas synvinkel och hur de har arbetat bakåt i tiden för att komma fram till sina slutsatser. Vi skrev upp teorin som ett matematiskt problem där tiden innan Den stora smällen fick vara ett "X", alltså något som vi inte riktigt vet ännu. Genom att göra om teorin på det här sättet kunde vi testa att placera in religiösa skapelseberättelser i själva Big Bang-teorin, för att på så sätt belysa att dessa skilda världar inte alls behöver säga emot varandra.

Jag tror att alla elever nu känner att de faktiskt vet vad Big Bang-teorin går ut på, vilket jag hoppas gör att de ser fram emot att bolla den mot andra skapelseberättelser under kommande lektioner.

torsdag 4 september 2008

Klassråd #1

Igår hade klass 7B sitt första klassråd för den här terminen. På dagordningen fanns följande punkter:

* Val av elevrådsrepresentanter
* Mellanmål
* Fritidsgården

* PRAO
* Skåp samt bänkar med lock


1. Klassen röstade, i sann demokratisk anda, om vilka som skulle få representera 7B i elevrådet. Omröstningen gick väldigt smidigt och resulterade i följande vinnarkandidater:

Ubah

Bilal

2. Klassen anser att på grund av att skoldagarna är så pass långa borde ett mellanmål införas på skolan. Det borde förslagvis ske på den sista 10-minutersrasten, då alla skulle kunna gå till bamba med sin lärare och få en frukt eller en smörgås.

3. På Römosseskolan finns det en regel som säger att man måste vara ute när man har rast, vilket klassen tycker är lite jobbigt när det är dåligt väder. Därför föreslår de nu att fritidsgården borde vara öppen i alla fall för högstadiet under sådana dagar. Givetvis med någon av skolans personal på plats.

4. Alla i sjuan är nyfikna på om de kommer att få åka ut och praktisera under läsåret. Vi väntar på svar om detta fortfarande.

5. Precis som under tidigare läsår vill 7B fortfarande ha bänkar med lock istället för de nuvarande facken i klassrummet. Låsbara skåp i kapprummet är också ett önskemål.