tisdag 24 mars 2009

Mentorstimme: dramaövningar

Varje fredag har vi i klassen en så kallad mentorstimme, då klassens mentor Victoria kommer och är med oss. För två veckor sedan började vi arbeta lite med samarbetsövningar för att på så sätt öka samhörigheten i klassen. Den veckan arbetade vi med kluriga övningar där olika grupper i klassen fick diskutera sig fram till lösningarna.

Förra veckan fortsatte vi med samarbetsövningar, men den här gången använde vi oss av våra kroppar och sinnen. Eleverna delades in i två grupper och sedan fick den ena gruppen noga begrunda hur medlemmarna i den andra gruppen såg ut, hur de stod och vad de hade på sig. Efteråt fick gruppen gå ut ur klassrummet och medan de gjorde det så skulle den andra gruppen snabbt ändra på tre olika saker på en eller flera av medlemmarna. Efteråt skulle den andra gruppen komma in och diskutera sig fram till vad det var som hade förändrats medan de var ute.

Nästa övning gick ut på att man av Victoria fick en miljö som man sedan skulle beskriva enbart via att göra olika ljud. Den andra gruppen skulle lyssna på ljuden och sedan diskutera sig fram till vilken miljö detta kunde vara. Eleverna gjorde väldigt bra ifrån sig och hade samtidigt väldigt kul.

Den sista övningen kallade vi för "vykortet" och där skulle eleverna också beskriva ett tema endast med hjälp av sina kroppar. De fick temat av Victoria och skulle sedan gestalta det genom att ställa sig i olika positioner och stå alldeles stilla. Sedan skulle den andra gruppen titta på dem och försöka diskutera sig fram till vilket temat kunde vara.

Den här gruppen fick temat cowboys och indianer, vilket de valde att gestalta såhär.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med liknande övningar några veckor framöver, för att på så sätt ytterligare utveckla elevernas självkänsla, samarbetsförmåga och framförallt klasskänsla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar