måndag 8 september 2008

Hur kom vår planet till?

Idag hade vi den andra lektionen om hur vår planet kom till. På den första lektionen pratade och diskuterade vi ganska allmänt om vad vi visste och vad vi trodde på samt att alla elever fick i uppgift att till idag ha skrivit ned och motiverat hur de tror att allting kom till.

De flesta hade redan tidigare hört talas om den vetenskapliga teorin Big Bang, eller som vi valde att kalla den, Den stora smällen. Vi gick igenom vad teorin utgår ifrån och hur man har kommit fram till de bevis som för den. Vi försökte se det ur forskarnas synvinkel och hur de har arbetat bakåt i tiden för att komma fram till sina slutsatser. Vi skrev upp teorin som ett matematiskt problem där tiden innan Den stora smällen fick vara ett "X", alltså något som vi inte riktigt vet ännu. Genom att göra om teorin på det här sättet kunde vi testa att placera in religiösa skapelseberättelser i själva Big Bang-teorin, för att på så sätt belysa att dessa skilda världar inte alls behöver säga emot varandra.

Jag tror att alla elever nu känner att de faktiskt vet vad Big Bang-teorin går ut på, vilket jag hoppas gör att de ser fram emot att bolla den mot andra skapelseberättelser under kommande lektioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar