torsdag 4 september 2008

Klassråd #1

Igår hade klass 7B sitt första klassråd för den här terminen. På dagordningen fanns följande punkter:

* Val av elevrådsrepresentanter
* Mellanmål
* Fritidsgården

* PRAO
* Skåp samt bänkar med lock


1. Klassen röstade, i sann demokratisk anda, om vilka som skulle få representera 7B i elevrådet. Omröstningen gick väldigt smidigt och resulterade i följande vinnarkandidater:

Ubah

Bilal

2. Klassen anser att på grund av att skoldagarna är så pass långa borde ett mellanmål införas på skolan. Det borde förslagvis ske på den sista 10-minutersrasten, då alla skulle kunna gå till bamba med sin lärare och få en frukt eller en smörgås.

3. På Römosseskolan finns det en regel som säger att man måste vara ute när man har rast, vilket klassen tycker är lite jobbigt när det är dåligt väder. Därför föreslår de nu att fritidsgården borde vara öppen i alla fall för högstadiet under sådana dagar. Givetvis med någon av skolans personal på plats.

4. Alla i sjuan är nyfikna på om de kommer att få åka ut och praktisera under läsåret. Vi väntar på svar om detta fortfarande.

5. Precis som under tidigare läsår vill 7B fortfarande ha bänkar med lock istället för de nuvarande facken i klassrummet. Låsbara skåp i kapprummet är också ett önskemål.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar