lördag 13 september 2008

Livskunskap

Den så kallade mentorstimmen har efter några diskussioner både bland kollegor och med elever börjat att ta form. I sjuan kommer vi att använda oss av livskunskap som utgångspunkt, och här är några av de begrepp som eleverna spontant associerade med just ordet livskunskap under fredagens lektion med sin mentor Victoria:Eleverna fick försöka komma på så många ord som möjligt som de kom att tänka på när de hörde ordet "livskunskap". När de insett att det faktiskt inte fanns några ord som var fel kunde vi allihop utgå från att det här ämnet är något som är väldigt brett och stort. Vi berättade lite om hur vi hade tänkt oss att det kunde komma att se ut under läsåret och att vi nu är två lärare under den här timmen, vilket innebär att vi kommer att kunna dela in klassen i mindre grupper för att på så sätt få ännu bättre diskussioner samt testa nya klasskonstellationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar