lördag 9 maj 2009

Förberedelser inför Römossedagen

Under veckan har elevera i 7B med hjälp av några från 7A arbetat hårt med att förberedelserna inför Römossedagen. Då de har arbetat med antika Grekland på sina SO-lektioner bestämde sig eleverna för att det kunde vara kul att visa upp vad de har lärt sig. Därför kommer de att välja ut tre olika delar ur blocket om det antika Grekland som de tyckte var speciellt spännande. De kommer sedan att spela upp dem i form av mini-föreställningar som riktar in sig till de lägre åldrarna på skolan. Deras tanke är att de ska både lära ut något samtidigt som de roar sina yngre skolkompisar.

På bilden ser vi Mustafa och Hassan som övar sig inför sin version av myten om Minotaurus.

Under den kommande veckan kommer de att fortsätta att arbeta med förberedelserna, för att när dagen väl är här kunna göra elever, lärare, föräldrar och framförallt sig själva stolta över prestationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar